CKF_VOXS_Kantoor_15-11-2018-8469

Systeembouw volgens ons

Systeembouwen  betekent bij Bergh Bouwsystemen procesmatig bouwen. De bouworganisatievorm bepaalt de manier waarop uw huisvestingsvraagstuk wordt gerealiseerd. Dit is allemaal afhankelijk van het gebouw en de complexiteit. Onze integrale aanpak tussen de verschillende actoren vergroot de zekerheid dat het gebouw in het gebruik precies is wat u als opdrachtgever en de eindgebruiker ervan verwachten. Wij zijn gewend om in verschillende bouworganisatievormen te werken, zoals in Bouwteam verband, volgens een Design & Build (D&B) overeenkomst. Ook Design, Build and Maintain (DBM) en financiering behoren tot de mogelijkheden.

Sneller en schoner bouwen

Bergh Bouwsystemen levert aan het einde van het proces een compleet en hoogwaardig gebouw af, inclusief alle installaties. Deze wijze van bouwen biedt u zekerheid en vooral een zorgeloze bouw met volledige duidelijkheid vooraf. Naast het bouwproces is ook de bouwmethodiek bijzonder. Gedeeltelijke prefabricage maakt het mogelijk sneller en schoner te bouwen, met de mogelijkheid om later in te krimpen, uit te breiden of interne indelingen aan te passen. De bouwmethodiek is geschikt voor permanente en semipermanente huisvesting. Goede isolatie en klimaatbeheersing zorgen voor een laag energiegebruik en prettig woon-, werk- en/of leefklimaat.