Prefab Beton

Bouwen in prefab beton is bouwen met grootschalige betonelementen. Deze worden onder geconditioneerde omstandigheden gefabriceerd en vervolgens kant-en-klaar op de bouwplaats aangevoerd. Daar worden ze met behulp van speciale verbindingen aan elkaar gekoppeld waardoor snel en nagenoeg weersonafhankelijk gebouwd kan worden. Deze bouwmethode ontleent zich goed bij een grote mate van repetitie, wanneer de elementen veelvuldig kunnen worden herhaald. Daarnaast bezit een prefab beton constructie een groot accumulerend vermogen en biedt het de mogelijkheid tot betonkernactivering.

Moermont 1-7-2009 010 Moermont 25-6-2009 010
IMG_5400 Moermont 21-9-2009 038