VOXS-kosten-beheren

Bouwtijd versnellen

De geprefabriceerde onderdelen worden vervaardigd vanuit ons digitale model in kwaliteit gecontroleerde omgevingen, weg van het weer en tot veel fijnere toleranties. Zodra de componenten op de bouwplaats zijn afgeleverd, komt het gebouw sneller tot stand, waardoor het eerder kan worden gesloten. We besparen onze klanten doorgaans een vermindering van de totale bouwtijd van tenminste 30%.

Wat voor veel klanten van groter belang is, is de aanzienlijke vermindering dat het gebouw wordt blootgesteld aan allerlei weersinvloeden. Het weer heeft hierdoor veel minder mogelijkheden om de efficiënte van arbeid en de veiligheid op het bouwterrein negatief te beïnvloeden.