VOXS-duurzaam-bouwen

Duurzaam bouwen

Door de toepassing van onze bouwsystemen verminderen onze klanten de C02-voetafdruk van hun gebouw radicaal. Voornamelijk vanwege de lagere opgenomen energie en koolstofemissies van hout ten opzichte van andere materialen. Maar ook vanwege de vermindering van bouwafval, vrachtwagenbewegingen en het levenslange energieverbruik van het gebouw.

Economische en sociale duurzaamheid overlappen elkaar met ecologische duurzaamheid. Onze gebouwen zijn meer kosteneffectief in plaats van ‘goedkoper’. U krijgt een gebouw van hoge kwaliteit dat bijdraagt aan een lager energieverbruik en onderhoud gedurende zijn levensduur.