CKF_Bergh_Bouwsystemen_05-10-2017-3939

Huisvesten op maat

U wilt uw huisvesting uitbreiden, vernieuwen of renoveren? Mooi! Wij staan te trappelen om voor u aan de slag te gaan. Goede huisvesting waarmee je indruk maakt is een vak apart. Een vak dat Bergh Bouwsystemen verstaat. Wij werken slagvaardig, hoogwaardig en snel.

Werkwijze
Wij bieden u een compleet dienstenpakket. Vanaf de aanvang van het huisvestingsvraagstuk tot aan de oplevering en onderhoud tijdens de gebruiksperiode. Bergh Bouwsystemen is uw gesprekspartner van de verkennende fase tot aan het vergunningstraject. En van het programma van eisen tot en met de uiteindelijke oplevering,  onderhoud en exploitatie van het gebouw.

Kwaliteitsgebouwen
Bergh Bouwsystemen biedt oplossingen die flexibel, duurzaam en kostenbesparend zijn. Met korte bouwtijden realiseren we kwaliteitsgebouwen binnen uw begroting en de geldende normbudgetten. Onze toepassingen zijn makkelijk aanpasbaar aan toekomstige wensen.

Het resultaat voor u?
Een degelijk, comfortabel en representatief gebouw met een prettig werk- en leefklimaat.